Giba!!!

Listopad 28, 2016 3:48 pm

Prawdziwi Herosi, czyli nasi podopieczni mieli dziś niezwykłą okazję, aby spotkać swojego siatkarskiego idola .

Jeden z najznakomitszych siatkarzy wszech czasów – Giba, odwiedził dziś pacjentów i ich bliskich w Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. To było niezapomniane spotkanie Dziękujemy!!!!!

 

 

A real-life heros get the chance to meet their big volleyball ido

One of the greatest volleyball player of all time – Giba surprises patients and their families at cancer ward of The Institute of Mother and Child in Warsaw. It was an unforgettable visit Many thanks!!

Kategoria akcji: