Grupa Teatralna Piotra Boruty 28 stycznia, 2009 12:00 am

 Grupa Teatralna działa nieformalnie już drugi rok. Prowadzi ją znany z programu Mam Talent – Piotr Boruta (wiceprezes Fundacji Herosi). W jej skład wchodzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną, udzielające się także w ramach terapii zajęciowej w innych ośrodkach. Spektakle, budowane w ramach zajęć, powstają na kanwie improwizacji i dramy. Oddziaływają bardziej na emocje i w bezpośredni sposób odwołują się do wrażeń estetycznych niż do intelektu. Towarzyszy im prosta, żywa, budowana na scenie muzyka, świadcząca o niezwykłym poczuciu harmonii uczestników, kojarząca się z pierwotnymi i archaicznymi dźwiękami pradawnych kultur. Często tak starych, że już zapomnianych. Występy, tych niecodziennych artystów wywarły ogromne wrażenie na publiczności, prezentując się już na dwóch festiwalach; w Łodzi na międzynarodowym biennale „Terapia i Teatr w roku 2008. A także na 11 OFAON w Brodnicy również w 2008 roku.

Kategoria akcji: ,