!!!Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego!!! 7 grudnia, 2009 6:50 pm

 Z ogromną przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że  decyzją Sądu Rejonowego dla M.st. Warszawy XIII Wydział KRS, nasza Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego!

Z racji tego, mogą nas Państwo wspomóc przekazując nam 1 % swojego podatku. Aby to zrobić należy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać nazwę naszej Fundacji, numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Nasz numer KRS 0000323696

Serdecznie dziękujemy siatkarkom, siatkarzom oraz Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej za podpsianie listu wsparcia dla naszej Fundacji w staraniach o OPP.

Podstawowe zasady przekazywania 1%:

  • podatnik wskazuje OPP i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%;
  • w jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;
    podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel); na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 – 310 – PIT-36, poz. 108 – 119 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz. 61 – 63 – PIT-38); informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;
  • podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 119 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38);
  • podatnik ma prawo przekazać 1% organizacji pożytku publicznego także w korekcie zeznania podatkowego;
  • wpłaty 1% będą wpływać na konta organizacji w lipcu lub sierpniu.

Kategoria akcji: ,