Muzykoterapia z Maki Hirasawa

Lipiec 29, 2009 1:00 am

 Maki Hirasawa, japońska pianistka, mieszkająca obecnie w Warszawie, zgodziła się wraz z Czocherem odwiedzić dzieci na oddziale onkologii.

Maki otrzymała nagrodę Towarzystwa Pianistycznego im. Karola Szymanowskiego. Brała również udział w wielu międzynarodowych festiwalach. Występowała w filharmoniach, teatrach, w muzeach poświęconych pamięci kompozytorów, kościołach, pałacach. Dawała recitale na wielu uroczystościach, grała w duecie z licznymi skrzypkami, wiolonczelistami, pianistami i orkiestrami.

W ramach muzykoterapii Maki, Piotr Boruta oraz Czocher, urządzili pacjentom oddziału mini koncert na drobnych instrumentach muzycznych, a także zachęcali dzieci do improwizacji muzycznej. Wspólne granie, a także śpiewanie dało wiele radości i uśmiechu.

Zobacz zdjęcia z wizyty Maki.

Kategoria akcji: