Ostatnie dni licytacji aniołków! 12 grudnia, 2009 1:00 am

                Zapraszamy Państwa do licytacji aniołków świątecznych

Ci z Państwa, którzy chcą nas wspomóc w akcji zakupu sprzętu do rehabilitacji ręki na oddział onkologiczny Instututu Matki i Dziecka w Warszawie, a nie chcą brać udziału w aukcji aniołków, mogą wpłacać fundusze na konto:

 

07 1020 1068 0000 1202 0142 3227 z 

dopiskiem "sprzęt do rehabilitacji na 

onkologię"

                                                   dziękujemy za każdą złotówkę! 

 

Kategoria akcji: ,