Ostatnie dni rozliczania podatku 24 kwietnia, 2014 12:02 pm

Do przekazania 1% podatku dochodowego na Fundację Herosi zachęca Piotr Wyszomirski oraz Sławomir Szmal.


http://www.youtube.com/watch?v=HapyIGQrYCU http://www.youtube.com/watch?v=RKq2KZqGhuo

Kategoria akcji: