Podsumowanie darowizn na rzecz Fundacji Herosi za 2019 rok 5 kwietnia, 2020 11:00 pm

Miło nam poinformować, że w 2019 roku FUNDACJA HEROSI otrzymała darowizny w łącznej kwocie 276 301,64 zł.

Złożyły się na to darowizny:
👉 141 024,25 zł. od osób fizycznych
👉 94 492,22 zł. od osób prawnych
👉 36 554,60 zł ze zbiórek pieniężnych
👉 12 663,26 zł z licytacji i aukcji
👉 1 567,21 zł darowizny rzeczowe od osób prawnych

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM!!! Dzięki Wam już od ponad 10 lat możemy pomagać naszym podopiecznym z Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka


Kategoria akcji: ,