Pomoc dla oddziału onkologii 27 marca, 2009 10:25 pm

W Polsce każdego roku w liczącej około 8.5 mln populacji dzieci i młodzieży (do końca 18 r.ż) odnotowuje się ok. 1200 – 1300 nowych zachorowań na nowotwory. Stanowi to (podobnie jak w innych krajach) drugą co do częstości, po wypadkach, przyczynę zgonów dzieci powyżej 1.r.ż.1

Jeśli chodzi o statystyki dotyczące wyzdrowienia – badania pokazują 70 – 75% całkowitych wyleczeń wśród dzieci w Polsce2 . Na oficjalnej stronie  Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (Kliniki Onkologii) znajduje się zaś informacja, że można uzyskać nawet około 90% całkowitych wyleczeń w przypadku niektórych nowotworów dziecięcych pod warunkiem wczesnego ich wykrycia i prawidłowego leczenia w odpowiednio przygotowanych ośrodkach specjalistycznych3.

Klinika Onkologii IMiDz zajmuje się leczeniem pacjentów z terenu całego kraju z następującymi nowotworami wieku dziecięcego: nowotwory tkanek miękkich, nowotwory kości, nowotwory układu współczulnego, nowotwory nerek, guzy zarodkowe, nowotwory gruczołu tarczowego, nowotwory wątroby, zmiany skórne, inne procesy nowotworowe i nowotworopodobne.

  Specjalizuje się w leczeniu oszczędzającym, mniej okaleczającym, umożliwiającym uratowanie kończyny choremu dziecku. Stosuje się w tym przypadku endoprotezy onkologiczne, oraz tzw. rosnące, pozwalające na wydłużanie kończyny wraz ze wzrostem dziecka.

Instytut Matki i Dziecka jako jeden z niewielu ośrodków na świecie rozpoczął wszczepianie endoprotez wydłużanych w wyniku działania pola elektromagnetycznego. Zabieg wydłużania jest krótki i bezinwazyjny. Rocznie wszczepia się ok. 50 endoprotez u pacjentów do 18 roku życia. w przypadku progresji lub bardzo dużego zaawansowania nowotworu wykonuje się operację okaleczającą (amputację kończyny) lub wyłuszczenie kończyny w stawie.

Nasza Fundacja przy współpracy znanych sportowców  pragnie wspomóc oddział przy zakupie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, który pomoże dzieciom po zabiegach chirurgicznych oraz onkologicznych. 


1 Wachowiak J., Onkologia dziecięca i transplantacja komórek krwiotwórczych u dzieci [w: Pawlaczyk B.(red)., Pielęgniarstwo pediatryczne, PZWL, Warszawa 2007, s. 185

 

2 Wachowiak J., Onkologia dziecięca i transplantacja komórek krwiotwórczych u dzieci [w: Pawlaczyk B.(red)., Pielęgniarstwo pediatryczne, PZWL, Warszawa 2007, s. 185

3 Oficjalna strona IMiDz w Warszawie www.imid.med.pl

Kategoria akcji: ,