„Choinka życzeń” w Tarnobrzegu 16 grudnia, 2009 11:20 pm

 W Tarnobrzegu miał miejsce niezwykły koncert ph "Choinka życzeń", z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych i organizację zajęć wspomagających rozwój podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych.

Tarnobrzeski Zespół Szkół Specjalnych obejmuje opieką 29 dzieci w wieku 2-7 lat, w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci. Uczestniczą one w terapiach pedagogicznej, logopedycznej, sensorycznej, psychologicznej i innych. W zajęciach szkolnych zaś bierze udział 98 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym. W ramach zespołu szkół działają Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne i Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Nasza Fundacja również miała swój skromny udział w tej uroczystości – Piotr Boruta wraz ze swym towarzyszem Czocherem wystąpili na tarnobrzeskiej scenie. Dzięki ich obecności dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie, która stała się niecodzienna i pełna humoru.  

Po koncercie, dzieciaki oblegały brzuchomówcę, który rozdawał im autografy i znalazł czas na pamiątkowe fotografie. Przychodziły one nawet do garderoby. –  Mogłam  pogłaskać Czochera, jest taki milutki –  skomentowała radośnie ośmioletnia Oliwia. Artysta spotkał się również przed koncertem z wychowankami ZSS i ich zaproszonymi gośćmi. Ujął wszystkich ciepłem i serdecznością

Kategoria akcji: ,