Fundacja Herosi stała się oficjalnym partnerem St. Jude Global Alliance 15 lutego, 2023 7:42 pm

[English version below]

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem Dzieciństwa, obchodzony 15 lutego, jest ważnym dniem dla naszych podopiecznych, jak i całej Fundacji Herosi. Jednak w tym roku szczególnie zapisze się w naszej pamięci, jako dzień, w którym Fundacja Herosi stała się oficjalnym partnerem St. Jude Global Alliance. Jest to ogromne wyróżnienie i dowód zaufania dla naszych dotychczasowych działań. ❤️

St. Jude Global Alliance to organizacja, która zrzesza specjalistów, instytucje oraz organizacje działające na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi, którym leży na sercu poprawa warunków i standardów leczenie na świecie. Program St. Jude Global powstał w 2018 roku z inicjatywny szpitala St. Jude Children’s Research Hospital w Memphis oraz organizacji charytatywnej i fundraisingowej St. Jude Children’s Research Hospital – ALSAC działającej na rzecz szpitala. Wszystkich partnerów St. Jude Global Alliance łączy nadzieja i wspólna misja, aby każde dziecko – wszędzie na świecie – miało równe szanse wyleczenia bez względu na rasę, region pochodzenia i uwarunkowania ekonomiczne. Jesteśmy dumni, że Fundacja Herosi dołączyła do tego międzynarodowego grona, a nasze programy wsparcia nierefundowanego przez NFZ leczenia, pomoc w zakupie nowoczesnego sprzętu medycznego oraz działania na rzecz poprawy rehabilitacji podopiecznych Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie zostały tak wysoko ocenione przez naszych partnerów.

Więcej informacji

The International Childhood Cancer Day, celebrated on February 15, is an important day for our patients, as well as the entire Herosi Foundation. However, this year it will be particularly memorable for us as this is the day Herosi Foundation has become an official partner of St. Jude Global Alliance. This is a tremendous honor and a sign of trust in our work to date. ❤️

St. Jude Global Alliance is an organization that brings together professionals, institutions and organizations working on behalf of children cancer patients, which aim at improving treatment conditions and standards around the world. St. Jude Global was established in 2018 as an initiative of St. Jude Children’s Research Hospital in Memphis and ALSAC, its charity and fundraising organization. All partners of St. Jude Global Alliance are united in hope and a common mission to ensure that every child – everywhere in the world – has the same chance for treatment regardless of race, region of origin and economic circumstances. We are proud that Herosi Foundation has joined this international group, and that our programs to support non-refundable by the State treatments, assistance in the purchase of state-of-the-art medical equipment and activities to improve rehabilitation of the patients from the Oncology Clinic at the Mother and Child Institute Oncology have been so highly reviewed by our partners.

More information

 

 

 

 

Tagi: , ,

Kategoria akcji: