Wystawa zdjęć na X Memoriale Wagnera 20 lipca, 2012 12:00 am

Niedawno wspominaliśmy o sesji zdjęciowej, w której udział wzięli polscy siatkarze. Cieszymy się, że już możemy prezentować Państwu jej efekty.
Pierwszą okazją ku temu był X Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, gdzie zdjęcia zostały wystawione po raz pierwszy i wszyscy obecni w Zielonej Górze kibice mogli podziwiać rezultat naszej wspólnej pracy.

Warto przypomnieć, że sesja zdjęciowa jest elementem kampanii, której celem jest propagowanie szeroko rozumianej idei pomagania wraz z postawami społecznymi jej sprzyjającymi. Ponadto ma ona również na celu wsparcie Fundacji Herosi w pozyskaniu pomocy dla oddziału onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie specjalizującego się w leczeniu chorych cierpiących z powodu raka kości. Rocznie terapii poddaje się tam blisko 2 600 młodych pacjentów. Obecnie Fundacja usiłuje pozyskać fundusze na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia nowopowstającej sali operacyjnej ww. oddziału. Koszt tego przedsięwzięcia to około 1 500 000 mln PLN.

Dziękujemy bardzo Zespołowi Szkół Plastycznych za udostępnienie sztalug na wystawę.

Kategoria akcji: ,