Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego 24 grudnia 2012 r. 27 grudnia, 2012 4:48 pm

Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Woźniaka

człowieka o wielkim sercu, który nieprzerwanie przez 35 lat związany był z Instytutem Matki i Dziecka i któremu Instytut bardzo wiele zawdzięcza

wieloletniego Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej, Przewodniczącego Rady Naukowej IMiD, Dyrektora Instytutu w latach 2001-2005, członka Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych, Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej, International Society of Paediatric Oncology (Siop), International Society of Paediatric Surgical Oncology (Ipso), European Musculo- Skeletal Oncology Society (Emsos)oraz International Symposium on Limb Salvage (Isols)

wybitnego naukowca, wspaniałego lekarza stawiającego dobro pacjenta na pierwszym miejscu, propagatora metod nowoczesnego leczenia nowotworów u dzieci i młodzieży, opiekuna i mentora młodszych pokoleń lekarzy, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Łącząc się w smutku składamy kondolencje rodzinie zmarłego, przyjaciołom i współpracownikom.

Msza żałobna oraz pogrzeb odbędą się 9.01.2013r. o godz. 11:00 w kościele Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Puławskiej 434 w Warszawie.

Zespół Fundacji Herosi

Kategoria akcji: ,