Organy Fundacji

Zarząd Fundacji

Małgorzata Dutkiewicz
Prezes Zarządu
Aneta Rostkowska - Rau
Członek Zarządu

Rada Fundacji

 

Tomasz Kowalik
Przewodniczący Rady
Halina Lasota
Członek Rady
Krzysztof Całun-Nadulski
Członek Rady