Podsumowanie zbiórki publicznej 2014

Fundacja Herosi z siedzibą w Warszawie 00-382 Warszawa, ul. Solec 81b,lok.A-51,

KRS 0000323696 na podstawie zezwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.01.2104r decyzja nr  6/2014 ogłasza wyniki rocznej zbiórki publicznej.

Ofiary zbierane do puszek kwestarskich –193 936,37 zł

Darowizny na konto Fundacji Herosi od osób fizycznych – 43 231,82 zł

Darowizny na konto Fundacji od firm i instytucji – 21 708,74 zł

Aukcje charytatywne: 12 811 zł

 

RAZEM: 271 687,93

 

KOSZTY:

 

Opłaty bankowe – 769,1 zł

Wydruk materiałów poligraficznych -982,63 zł

Zakup puszek kwestarskich i plomb- 841,91 zł

Koszulki dla wolontariuszy- 2208,83 zł

Druk protokołów -42,24 zł

Zakup tonera – 180,5 zł

Wysyłki kurierskie  – 8273,1

Koperty kurierskie – 2 416,95

Prowizje allegro– 488,51 zł

Wniosek o zbiórkę publiczną – 82 zł

Liczarka do monet oraz woreczki na monety- 489,67

Wynajem przestrzeni na stoiska Fundacji Herosi (namioty + stoły) na Stadionie Narodowym  – 680,81 zł

RAZEM KOSZTY: 17 456,25 zł

WYNIK ZBIÓRKI: 254 231,68 zł

2. Celem zbiórki było:

– zebranie środków pieniężnych na zakup specjalistycznego  sprzętu leczniczego dla oddziału onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, sprzętu medycznego na  wyposażenie sali operacyjnej:

 

  1. Zebrane w wyniku zbiórki środki pieniężne zostały przeznaczone na zakup następujący sprzęt:

 

    • Mobilny stół operacyjny ALPHASTAR PRO 1132 firmy MAQUET z wyposażeniem do ortopedii i urologii – 207967,58 zł
    • Elektrokagulator – Aparat Elektrochirurgiczny SPECTRUM z wyposażeniem – 47 003,68 zł

 

 

Osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymały za te czynności wynagrodzenia.

Zebrane środki wydatkowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej