Kontakt

Fundacja Herosi

ul. Solec 81 B, lok. A-51, 00-382 Warszawa

fax: 22 244 25 23

REGON: 141756065

NIP: 524-26-71-976

KRS: 0000323696

Informacje bankowe
Bank PKO BP S.A.
PLN 04 1020 1068 0000 1302 0171 1613

Fundacja Herosi

E: fundacja@herosi.eu


Aneta Rostkowska - Rau

Prezes Fundacji

E: aneta.rostkowska@herosi.eu

T: 603 537 327


Tomasz Kowalik

Przewodniczący Rady Fundacji

E: tomasz.kowalik@herosi.eu


Napisz do nas