Pomogli nam

Ambasador Fundacji

Andrzej Wrona

Znakomity siatkarz, który od wielu lat aktywnie wspiera podopiecznych Fundacji Herosi z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Siatkarz regularnie odwiedza naszych podopiecznych w szpitalu, organizuje dla nich niespodzianki, zaprasza na mecze i treningi, użycza swego wizerunku do akcji promujących Fundację Herosi, angażuje się w zbiórkę funduszy na leczenie i zakup sprzętu medycznego, w kampanię dot. 1% oraz realizuje własne, niezwykłe projekty fundraisingowe takie jak sklep „Kłos versus Wrona” czy „Taxi Wrona”. W 2017 Andrzej Wrona został uhonorowany tytułem Gwiazdy Dobroczynności za pomoc na rzecz Fundacji Herosi.